Riadenie spoločnosti Honda

Riadenie spoločnosti

Keďže sa spoločnosť Honda snaží byť „spoločnosťou, ktorú ľudia chcú“, uvedomujeme si svoju zodpovednosť za zlepšenie správy a riadenia spoločnosti a transparentnosť, aby sme dosiahli udržateľný rast a ďalej si budovali dôveru a uznanie svojich zákazníkov, partnerov a celej spoločnosti.

Európske prevádzky spoločnosti Honda

Európska štruktúra spoločnosti Honda umožňuje jasný dohľad a strategické riadenie našich obchodných operácií v celom regióne, ktoré sa sústredia na jasne stanovené zásady riadenia, finančného správania, správy rizík, ľudských práv a ďalších oblastí. To prispieva k celosvetovému pokroku spoločnosti Honda v oblasti posilňovania spoločenskej povesti, dodržiavania právnych predpisov a riadenia firmy.

V tomto krátkom videu sa dozviete viac o európskych aktivitách spoločnosti Honda.

Štruktúra riadenia spoločnosti Honda

Spoločnosť Honda je štruktúrovaná tak, aby sme zaistili efektívne dosiahnutie svojich cieľov v súlade s globálnymi štandardmi organizácie pre udržateľnosť, bezpečnosť a environmentálne plánovanie.

Výsledky nášho úsilia v Európe sa vracajú späť do spoločnosti Honda v Japonsku a pomáhajú utvárať jej globálny prístup k udržateľnosti.

Tento celosvetový prístup sa potom účinne odovzdáva do každého regiónu na miestne zavedenie prostredníctvom globálnej riadiacej štruktúry spoločnosti Honda. Podrobnosti o tejto štruktúre nájdete v Európskej správe o životnom prostredí za rok 2023.

EURÓPSKA SPRÁVA O ŽIVOTNOM PROSTREDÍ ZA ROK 2023 (PDF)