Akciová ponuka Civic

Civic s financovaním Správna voľba

Reprezentatívny príklad financovania Honda Civic 2.0 i-MMD Elegance, cena 31.390 € s DPH.

                                     

Pri financovaní vozidla Honda Civic 2.0 i-MMD Elegance s obstarávacou cenou 31.390 € s DPH prostredníctvom finančného lízingu Správna voľba s úrokom 7,10 % p.a. na 48 mesiacov zaplatíte akontáciu 40% vo výške 12.556 € a 47 mesačných splátok vo výške 257,94 €, s havarijným poistením vo výške 70,63 € a povinným zmluvným poistením vo výške 23,83 €. Celková mesačná splátka s poistením v poisťovni Generali je 352,40 €. Posledná navýšená splátka s havarijným a povinným zmluvným poistením je vo výške 11.080,96 €. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 0 €, predajná cena je 1,20 €, poplatok pri ukončení  lízingovej zmluvy je 60 € a RPMN 13,4%.   

                                                  

Celková čiastka s havarijným a povinným zmluvným poistením, ktorú 48 splátkami zaplatíte, je vo výške 27.704,96  €.                                         

                                  

Pred splatnosťou poslednej splátky sa môžete rozhodnúť pre jednu z možností - (1) poslednú splátku zaplatiť a vozidlo si ponechať, (2) rozložiť poslednú splátku na ďalšie obdobie financovania, (3) predať vozidlo dílerovi za dohodnutú kúpnu cenu (podmienka max. ročného nájazdu 25 000 km), (4) prenechať vozidlo financujúcej spoločnosti UniCredit Leasing Slovakia, a.s. za vopred dohodnutých podmienok. Táto indikatívna ponuka financovania je určená pre podnikateľov a právnické osoby a nejedná sa o návrh na uzatvorenie zmluvy. Pre konkrétnu ponuku kontaktujte autorizovaného predajcu Honda.                                     

                 

Kalkulácia je platná k 1.4.2023. Pre aktuálnu ponuku financovania kontaktujte svojho dealera vozidiel značky Honda.