ZVOLÁVACIE KAMPANE A AKTUALIZÁCIE PRODUKTOV

Na tejto stránke získate dôležité informácie o zvolávacích kampaniach a aktualizáciach produktu týkajúce sa vášho automobilu Honda.

Okrem zaručenia bezpečnosti umožňujú prípadné výzvy na opravu či aktualizáciu produktov zvýšiť dlhodobú kvalitu našich produktov a vašu skúsenosť s vozidlom Honda. Práve preto vám vrelo odporúčame dohliadnuť na ich dodržanie. Ak chcete získať informácie o prípadných výzvach na opravu produktov, ktoré sa vás týkajú, odporúčame sa vždy poradiť s vaším predajcom značky Honda, ako aj sledovať pravidelné aktualizácie na tejto stránke.

Čo je to výzva na opravu?

Bola vydaná výzva na opravu, pretože sa výrobca obáva možnej chyby, ktorá sa týka bezpečnosti. Môže súvisieť s niektorým z prvkov, konštrukciou alebo vyhotovením vozidla, ktoré by mohli viesť k vzniku značného rizika zranenia vodiča, posádky alebo ostatných účastníkov cestnej premávky.

Čo je to aktualizácia produktu?

Aktualizácie produktov nemajú súvis s bezpečnosťou. V rámci postupného technologického vývoja sa môže stať, že výrobca vyvinie nové komponenty alebo procesy, ktoré pomôžu zlepšiť celkovú kvalitu vozidla.

Online kontrola

Vyplňte formulár nižšie a skontrolujte, či sa na vaše vozidlo nevzťahujú žiadne výzvy na opravu alebo aktualizáciu produktov. Ďalšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov, kliknite prosím na odkaz v päte stránky nižšie.

Zadajte vaše číslo VIN

Nepodarilo sa získať údaje.

Pre vozidlo nie sú momentálne otvorené žiadne kampane na aktualizáciu a ani žiadne bezpečnostné zvolávacie kampane. Pre vozidlá dovezené z iných regiónov ako EU sa na prípadné zvolávacie otvorené kampane informujte na webe dovozcu v regióne pôvodu vozidla.

VIN

Jedinečné identifikačné číslo vášho vozidla. Nájdete ho v doklade o registrácii V5 a vyrazené na kovovom štítku v priestore motora.

Online kontrola – zhrnutie informácií o vašom vozidle

Číslo VIN:

Na vaše vozidlo sa vzťahuje existujúca výzva na opravu:

    Vytlačte si túto stránka a kontaktuje svojho miestneho autorizovaného predajcu značky Honda, aby ste si dohodli termín bezplatnej opravy vášho vozidla.

    Vyhľadať predajcu značky Honda

    Skontrolovať ďalšie vozidlo

    Poznámka: uvedené výsledky vychádzajú z informácií získaných z našej servisnej siete. V prípade budúcich aktualizácií produktov alebo výziev na opravu týkajúcich sa vášho vozidla vám túto skutočnosť oznámime listom. Odporúčame vám však taktiež pravidelne kontrolovať nové informácie o vašom vozidle uvedené na tejto stránke. AK BOLO VAŠE VOZIDLO DOVEZENÉ do Európy, v našich záznamoch sa nemusí nachádzať informácia, či sa naň vzťahuje existujúca výzva na opravu/aktualizáciu. Kvôli potvrdeniu sa obráťte na miestneho predajcu značky Honda.