Nová norma WLTP

Bližšie k realite

Trojštvrťový pohľad na model Honda HR-V spredu so scénickým výhľadom v pozadí.
Trojštvrťový pohľad na model Honda HR-V spredu so scénickým výhľadom v pozadí.
Posunúť

Logo Honda.

Fakty o nových údajoch.

Globálny automobilový priemysel spoločne s medzinárodnými zákonodarnými orgánmi odporúčajú nový spôsob testovania nových vozidiel, ktorý v budúcnosti poskytne realistickejšie údaje o emisiách CO2 a spotrebe paliva.

Čo sa skrýva pod označením WLTP?

WLTP v preklade znamená Svetová harmonizovaná testovacia procedúra ľahkých vozidiel (World Harmonised Light Vehicle Test) a ide o nový spôsob laboratórneho testovania výfukových emisií a spotreby paliva. Táto norma vstúpila do platnosti v septembri 2017 a bude sa vzťahovať na všetky nové modely, ktoré budú od tohto dátumu uvedené na trh. Do septembra 2018 sa všetky novo predané autá vrátane tých, ktoré sú v predaji už v roku 2017, budú musieť podrobiť testovaniu v súlade s novým postupom a budú odrážať údaje vychádzajúce z WLTP. Najneskôr do januára 2019 budú predajcovia uvádzať už len najnovšie údaje normy WLTP. Nielen spôsob merania, ale aj údaje o spotrebe paliva a emisiách sa z tohto dôvodu zmenia.

Nový spôsob testovania

Tieto hodnoty sa budú výrazne viac približovať údajom z reálnej premávky.

Jazdný cyklus WLTP je rozdelený do štyroch fáz, pričom každá má odlišnú priemernú rýchlosť: nízku, priemernú, vysokú a veľmi vysokú. Každá fáza obsahuje množstvo rôznych jazdných situácií (zrýchlenia, brzdenie, zastavenie) podľa štatistického súboru údajov vozidiel, ktoré jazdia po cestách. Prihliada sa dokonca na teplotu vzduchu – ktorá sa približuje európskemu priemeru – a po prvý raz aj na autá s príslušenstvom, ako sú strešné nosiče, zliatinové disky a spojlery. Tento nový spôsob testovania reprezentuje širší rozsah dopravných situácií, ktorý sa oveľa viac približuje k reálnym jazdným podmienkam.

Našim zákazníkom z toho dôvodu pri posudzovaní skutočnej palivovej hospodárnosti všetkých budúcich modelov dôrazne odporúčame riadiť sa údajmi o spotrebe paliva podľa WLTP.

Pohľad zboku na model Honda Jazz približujúci sa k mestu.
Detail motora Honda.

Prihliada sa pritom aj na dodatočnú výbavu vášho auta.

JASNÝ ROZDIEL

Končiaca metóda testovania NEDC – New European Driving Cycle (Nový európsky jazdný cyklus) – sa používa od roku 1970. Toto laboratórne testovanie nezohľadňuje dnešné technológie a spôsob jazdy. WLTP poskytuje realistickejšie vyhodnotenia na základe údajov odvodených z reálneho spôsobu jazdy.

Kritériá testovania 

NEDC

WLTP

Testovací cyklus 

Jeden cyklus testovania 

Dynamický cyklus viac reprezentuje reálne jazdenie 

Doba trvania cyklu

20 minút

30 minút

Vzdialenosť v rámci cyklu

11 kilometrov

23 kilometrov

Jazdné cykly 

2 cykly, 66 % po meste a 34 % mimo mesta

4 ďalšie dynamické cykly, 

nízka/priemerná/vysoká/veľmi vysoká, pričom sa pri každej zvyšuje rýchlosť a jazdný výkon

Priemerná rýchlosť 

34 kilometrov za hodinu

46,5 kilometra za hodinu

Maximálna rýchlosť

120 kilometrov za hodinu

131 kilometrov za hodinu

Vplyv voliteľnej výbavy

Dopad na CO2 a spotrebu paliva sa podľa NEDC nezohľadňuje

Prihliada sa na ďalšiu voliteľnú výbavu (ktorá sa môže líšiť v závislosti od auta)

Radenie

Vozidlá majú pevne dané prevodové stupne

Rôzne radenie pre každé vozidlo

Teploty pri testovaní

Merania pri teplote 20 – 30 ˚C

Merania pri teplote 23 ˚C, hodnoty CO2 opravené na 14 ˚C

Čas na zmenu

Čo sa týka ďalšieho vývoja, prechod z cyklu NEDC na WLTP sa bude uplatňovať postupne.

Pohľad z interiéru automobilu značky Honda na pláž.

Pre všetkých výrobcov automobilov boli stanovené konkrétne dátumy, kedy musia spĺňať podmienky nových nariadení. Údaje WLTP sa budú vzťahovať na všetky nové autá registrované od septembra 2018.

Najneskôr do 1. januára 2019 budú predajcovia pri nových vozidlách uvádzať iba hodnoty CO2 podľa WLTP. Tým sa medzi zákazníkmi zabráni nedorozumeniam pri návšteve predajných miest, prezeraní špecifikácií, katalógov a webových stránok spoločnosti Honda.

Stručne povedané, spotreba paliva vášho auta sa nezmení, avšak môže vykazovať vyššiu hodnotu g/km CO2 v porovnaní s predchádzajúcimi údajmi podľa cyklu NEDC. Je to zapríčinené tým, že sa jedná o prísnejší test, čo znamená, že cyklus WLTP bude lepšie odrážať výkon vášho auta na dnešných cestách.