Žena a dieťa cestujú spolu bezpečne

BEZPEČNOSŤ PRE VŠETKÝCH

Naším poslaním v spoločnosti Honda je vytvoriť mobilitu bez kolízií, v ktorej si naši zákazníci a všetci účastníci cestnej premávky môžu bezpečne a bez obáv vychutnávať slobodu pohybu.

Snímka z vesmíru od NASA

Keď chyba neprichádzala do úvahy

Naše zameranie na bezpečnosť začalo rozhovorom nášho zakladateľa Soichira Hondu s riaditeľom letu Apollo 13 z NASA, ktorý povedal: „Úspešný návrat sme dosiahli, pretože každú dôležitú oblasť riadili ľudia, a nie stroje.“ Soichira to oslovilo a neskôr vyhlásil: „Bez ohľadu na to, aké budú stroje vyspelé, musí mať hlavné slovo človek.“

Posunúť

Naše tri zásady v oblasti bezpečnosti

Rodič sa hrá s dieťaťom

Ľudské schopnosti

Investujeme veľa času do toho, aby sme si navzájom odovzdali poznatky z oblasti bezpečnosti. Ľudia všetkých vekových skupín sa toho naučili veľmi veľa vďaka praktickému vzdelávaciemu programu pod vedením odborných inštruktorov v našich centrách dopravnej výchovy. Títo inštruktori spoločne vytvorili vzdelávací program na podporu a rozvoj vzdelávania v oblasti bezpečnosti vrátane vzdelávania v oblasti bezpečnosti cestnej premávky s rodičmi a deťmi.

 

Rodič sa hrá s dieťaťom

Dopravný ekosystém

Už v roku 1998 sme vytvorili palubný navigačný systém vybavený komunikačnými funkciami, ktorý prináša informácie o dopravných zápchach prostredníctvom údajov o jazde získaných z iných vozidiel. V dnešnej dobe sa dopravný ekosystém neustále mení a účastníci cestnej premávky sa potrebujú k nemu pripojiť. Preto sme vyvinuli informačné systémy využívajúce telematiku, ktoré informujú o počasí a prírodných nešťastiach a ma majú za cieľ vopred upozorniť účastníkov cestnej premávky na meniace sa podmienky a umožniť im tak bezpečnú a pohodlnejšiu jazdu. 

 

 

Rodič sa hrá s dieťaťom

Technológie v mobilite

V oblasti technológií vozidiel si kladieme vysoké ciele a často prekonávame svoje očakávania v duchu hesla: „ak to neexistuje, vyrobíme to“. Tento inovatívny prístup zameraný na zvyšovanie úrovne bezpečnosti v reálnych dopravných situáciách a zapojenie všetkých účastníkov cestnej premávky výrazne približuje realizáciu našej vízie sveta bez kolízií.

Naša snaha o bezpečnosť

Pochvala pre našu bezpečnosť

Spolujazdci z vozidla Honda opierajúci sa o kapotu

Pocit bezpečia

Systém HONDA SENSING predstavuje balík inteligentných bezpečnostných asistenčných prvkov upozorňujúcich vás a vašich spolujazdcov na nebezpečenstvo, ktoré ste mohli prehliadnuť.